fbpx

healing – hvad sker der

Én til én sessioner
Opnå modet til at leve et liv med mere trivsel, hvor du udlever dit fulde potentiale og laver det, der er meningen, du skal – personligt og professionelt.
Det er mit potentiale og min livsvej, og det brænder jeg for, at give videre til dig.

Dine fysiske skader hænger sammen med din emotionelle, psykiske og spirituelle balance.

Healingen låser dine led op, løsner og afspænder dine muskler, fjerner blokeringer i dine meridianbaner. Det frigiver en masse energi til dig. Det betyder, at du får mere overskud, du kommer af med ophobede affaldsstoffer, og får fri gennemstrømning i dit system igen.

Hvornår kan healing hjælpe dig?

 • hvis du har muskel eller ledsmerter, gamle skader der irriterer, nerver der sidder i klemme, trækninger eller tics, og hvis du har ondt i f.eks. nakke, ryg eller knæ.
 • hvis du føler en tomhed, træthed eller uforklarligsorg.
 • hvis du ikke kan slippe gamle forsvarsmekanismer, gamle reaktionsmønstre eller gamle måder at handle på.
 • med dine specifikke ønsker til din session hos mig, men det bedste for dig på lang sigt er, at der bliver taget hånd om det, der dræner dig mest lige nu.

Jeg er fysisk healer, og det vil du mærke i alle mine sessioner. Der følger fysisk forløsning og healing med samt årsagen til, hvorfra din fysiske smerte er opstået – altså 100% årsagsbehandling.
Men skal man ikke møde op fysisk, for at få fysisk healing? Ikke hos mig – det virker rigtig fint som fjernhealing.

Healing renser ud i hele dit system
– energimæssigt, emotionelt og åndeligt, så du mærker lethed, større balance og en dyb fysisk afspænding.

Jeg tuner ind på dig, med mit klarsyn, og tager fat i det, der larmer mest i din essens og forstyrrer din trivsel. Ved hjælp af klarsyn får du beskeder, som kan hjælpe dig videre.

Du bliver mødt og talt til i dine forsvarsmekanismer, din fastholdelse, din offerrolle osv. Jeg ser dig klart og hjælper dig, så du kan hjælpe dig selv videre.

En åben session indeholder healing, klarsyn og kognitiv samtaleterapi og har en varighed på 1 time og 30 minutter, så vi kommer ind til sagens kerne, og du får belyst det, som du kommer med. Ellers er andre specifikke sessioner mere målrettet noget bestemt, og de varer 2 timer eller mere.

Mine medfødte evner er healing, klarsyn og kommunikation. Selvom du kommer med en fysisk skavank, skal du være indstillet på, at jeg ser ind på de bagvedliggende kognitive og følelsesmæssige grunde til, at du har netop denne skavank. Du skal være åben for at arbejde med de klarsyn, der kommer herom.

Enkelte gange kan en session være nok, men andre gange vil det kræve et kortere eller længere forløb, for at kunne skabe en varig ændring i dit liv. Mit mål er at gøre dig i stand til at heale dig selv på længere sigt og eventuelt andre, hvis du ønsker det.

Healing med udgangspunkt i det kropslige, emotionelle og mentale samt undervisning og eventuelle støttende forløb foregår som online sessioner. Din geografiske placering er derfor ingen hindring.

Hvis du har spørgsmål eller ønsker at booke, så er du altid velkommen til at ringe eller skrive en SMS til: 20192221 eller sende en e-mail til: mail@nickolasmanos.dk

Fem gode grunde til at modtage healing.

Du får lettere ved at:

 • mærke hvem du er og se årsagen til, at du reagerer og agerer som du gør.
 • tilgive og anerkende dig selv og dine omsorgspersoner.
 • stoppe dig selv i forældede forsvarsmekanismer og reaktionsmønstre.
 • se dig selv i øjnene og smile af dig selv, når du er ved at reagere og agere på den gamle skævemåde.
 • trække på skuldrene og se, at det faktisk ikke er dit sande jeg, men gamle fortællinger, som du nu kan blive fri af.

Der sker en udvidelse af din bevidsthed under healingen. Jeg får via klarsyn at vide, hvilke usunde fortællinger, der ligger i din underbevidsthed, i form af nogle sætninger, som jeg giver dig. De udspringer fra din essens. Sætninger, som har formet en del af dit selvbillede, der ikke er sandt for dig. Du kommer på den måde til at forholde dig til, hvilke konsekvenser sætningerne har haft indtil nu, hvordan de har begrænset dig, og hvordan du konkret kan handle på dem nu, så du kan skabe forandringer – personligt og professionelt.

Er smerter, ubalance og sygdom genetisk betinget, og er vi disponeret via vores DNA?– Nej, siger min overbevisning mig. Det stammer fra opvæksten og arven, der løber ned gennem generationer, samt når du lever dele af dit liv baseret på usunde fortællinger.

Dine celler, dna og energisystem er rent og godt, når du bliver dannet. Smerter, ubalance, og sygdom kommer fra den måde:

 • du, i de tidlige år, bliver håndteret på.
 • du ubevidst udlever de fortællinger, du har fået overleveret eller med dig fra et tidligere liv.
 • du har lært at følelser og relationer skal håndteres på.
 • din krop og sjæl interagerer på.

Allerede i fostertilstand blev du udsat for udefrakommende følelser og vibrationer, der påvirkede dig. Da du blev født, oplevede du en bestemt måde at blive taget imod og håndteret på, i de første måneder. Da du var cirka to år, blev du selvbevidst, og derfor modtagelig for at få skader i din essens – det du, som udgangspunkt er kommet med, som et besjælet menneske.

Du har essenskompetencer både i dit menneske – og sjælsvæsen. I barndommen lærte du om livet af dine omsorgspersoner. De havde måske usunde fortællinger med i deres essens, hvilket kan have givet dig et skævt udgangspunkt, da du voksede op, når du bevæger dig gennem livet.

Du vil få indsigt i og redskaber til at kunne hjælpe dig selv videre med en ydre forandring: dine forsvarsmekanismer, reaktionsmønstre og måder at handle på. Det bliver muligt for dig efter healingen og med de råd du får via klarsyn.

Selvom skaderne ligger dybt i din essens – dit udgangspunkt, så kan de heales ved at få vished om, hvad du har fortalt dig selv tidligt i livet. Du vil, på længere sigt, gå lettere igennem livet og blive mere tilgivende og rummelig i forhold til dig selv og andre.

Hvis du har lyst til at dykke mere videnskabeligt ned i emnet, vil du opleve, at bogen Intelligente Celler af Bruce Lipton og epigenetik understøtter healing. Du vil kunne finde mange ligheder i hans beskrivelser og fra epigenetikken i forhold til mine erfaring med healing. Jeg læste Liptons bog lang tid efter jeg begyndte at arbejde med healing, og den gav fuldstændig mening for mig. Det er fedt, at der begynder at komme evidensbaseret litteratur og videnskab, der begrunder healing, som  behandlingsform.

Hvis du har spørgsmål eller ønsker at booke, så er du altid velkommen til at ringe eller skrive en SMS til: 20192221 eller sende en e-mail til: mail@nickolasmanos.dk

Senere i livet

Hvis du har skader i din essens, da kan du være mere disponeret for at få traumer i livet. Du kan have fortalt dig selv noget bestemt i mange år, som gør, at du ikke kan sætte gode grænser for, hvad du kan og vil være med til. Du kan have fået et traume i forbindelse med for eksempel et mentalt, emotionelt eller fysisk overgreb.

Du kan også få traumer, der er uafhængige af tidlige skader. Traumer kan påvirke dig så meget, at du går rundt i konstant beredskab, beskytter dig selv og lukker ned for store områder i dit liv, i forhold til at gå ind i nære relationer. Hvis du bærer rundt på et eller flere traumer, vil du på et tidspunkt mærke, at din krop siger fra. Det kan komme til udtryk i form af smerter i muskler, led og knogler, der låser.

Hvis du ikke lytter på det niveau, kan det udvikle sig til kroniske smerter eller sygdomme, som er svære at behandle. Derfor er det vigtigt at få healet og renset ud i dine traumer. Healing går ind og renser ud, og klarsyn kaster lys på, hvilke konsekvenser traumet har for dig. Du vil få svar på, hvordan du kan hjælpe dig selv videre i forløsningen og frigørelsen af traumet.

Der kan være følgevirkninger af disse skader og traumer. Skader, der er opstået i barndommen, kan give lavt selvværd, hvilket kan afføde stress, angst og depression. Symptomer, som vores etablerede system kan afhjælpe hos psykologer eller andre kognitive terapeuter. Min påstand er, og min erfaring viser, at helt inderst inde, der hvor lavt selvværd udspringer, i din essens, kan vores etablerede system ikke hjælpe os. Der skal vi have fat i det spirituelle og i energisystemet.

Når traumer skal håndteres, er healing nødvendig, for at du kan komme videre, og for at behandlingen via det etablerede system kan få den ønskede effekt på lang sigt. Healing og udrensning af energisystemet gør, at du bliver omkodet og klar, med en ny bevidsthed, til at modtage og lægge nye erfaringer og handlemønstre ind, og skaber en ny kognitiv bevidsthed, så du kan få mere trivsel i dit liv.

Der er tre behandlingsniveauer:

 1. Det yderste, der kommer tydeligt til udtryk, som f.eks. angst, depression og stress. Hvor det etablerede system kan sætte ind med symptombehandling.
 2. Det mellemste, der viser sig som f.eks. lavt selvværd. Angst, depression og stress kan alle udspringe heraf. Dette kan afhjælpes af en kognitiv psykolog eller terapeut.
 3. Det inderste, er essensen hvorfra ovenstående symptomer og adfærdsmønstre udspringer.

Med healing bliver du forløst og får ryddet op i de smerter, ubalancer og sygdomme, der kommer fra tidligere liv, arven og opvæksten. Selvom jeg går dybere end de traditionelle behandlingsformer, så skal vi også arbejde med den kognitive del, for at få helheden med og det bedste resultat på lang sigt.

Den kognitive del af din behandling handler om dit perspektiv – den måde du perciperer på dvs., ser, opfatter og tolker verden omkring dig på. Indenfor psykologien kaldes dette også for dine kognitive skemaer. De kan være meget påvirket både af dit ubalancerede narrative jeg – de usunde fortællinger i din essens, eller af et traume senere i livet.

Når din perception skal ændres, skal du have en ny og højere bevidsthed om dine traumer og de fortællinger, der har ligget i din essens og formet dine handlemønstre samt metoder til, hvordan du kan skabe forandring. Min tilgang vil være, at svarene skal komme fra dig, og ved hjælp af mit klarsyn kan jeg se igennem, det der umiddelbart kommer fra dig, og så få dig godt på vej i den rigtige retning.

Jeg har denne udtalelse fra en klient, der har været i forløb hos mig. Hun kom tilbage fra den sidste session hos sin psykolog, som havde udtalt følgende:

”Det, som I arbejder med nu, er det samme som vi har arbejdet med. Forskellen er, at det er blevet klart for dig, at det er dig, det handler om, og det er rigtig godt. Før kunne du ikke se, hvorfor det var så svært. Men nu kan du se dig selv. Det er så flot det, der sker, og jeg kan både se og høre en forandring. Det kan jeg ikke gøre bedre.”

Store forandringer sker ikke over natten, det kan vi ikke håndtere. Det er en proces, der modnes lidt efter lidt i dig, alt efter hvor hurtigt du selv er klar til at skabe forandringer udadtil.

Hvis du har spørgsmål eller ønsker at booke, så er du altid velkommen til at ringe eller skrive en SMS til: 20192221 eller sende en e-mail til: mail@nickolasmanos.dk

Quantum Clearing

– din endelige frigørelse

Nu er det endelig muligt, at slippe alt det, der holder dig tilbage i alle tider: fortid, nutid OG fremtid.
Det er nu muligt med Quantum Clearing.

Det er som om, du helt magnetisk sidder fast. Du vil gerne videre og udleve dine drømme, men du kan ikke. Du kommer simpelthen ikke i gang. Du gør det ikke.
Det bliver muligt for dig, at gøre det nu efter en Quantum Clearing session.

Det er en helt ny metode, som jeg har fået adgang til via studier, opgraderinger og guidning. Den er så dyb, transformerende og opløftende – den er ikke lig noget, jeg før har oplevet eller arbejdet med.

Den reneste form for guidning jeg har prøvet, på en kærlig og venlig måde, med plads til humor og “no bullshit”.
Jeg er så vild med den måde Nickolas arbejder på, jeg har den dybeste respekt og stor taknemmelighed for alt det han har givet mig og hjulpet mig med (og det er ikke så lidt)
…”

Da jeg fik adgang til den, var det, som at være et helt nyt sted med en masse lethed og flow, et kærligt og magisk sted – fri af alt gammelt, nuværende og fremtidigt, som står i vejen for, at kunne udleve alle drømmene.

De drømme, som du ikke har fået gjort noget ved på grund af den magnetisme, nedadgående eller fastlåsende energi, som har holdt, stadig holder og vil holde dig tilbage – som er så fængslende og begrænsende. Det slutter nu.

Nu kan du få sluppet alt det i fortid, nutid og fremtid, som har stoppet, stopper eller vil stoppe dig i, at udleve det, du drømmer om. Det er muligt nu med denne metode og healing – Quantum Clearing.

Jeg er fysisk healer, og det vil du mærke i alle mine sessioner. Der følger fysisk forløsning og healing med samt årsagen til, hvorfra din fysiske smerte er opstået – altså 100% årsagsbehandling.
Men skal man ikke møde op fysisk, for at få fysisk healing? Ikke hos mig – det virker rigtig fint som fjernhealing.

Du får:
– 2 timer og 15 minutters live online session
– frigørelse, lethed og flow
– mod, handlekraft og selvkærlighed

– fysisk, emotionel og mental forløsning
– 9 dages healing og en lydfil
 af hele sessionen

Når du får denne dybe og højfrekvente hjælp – så slipper du alt det, der holder dig, hvor du er. Du slipper for at risikere, at blive træt af livet, drænet – for at blive mentalt eller fysisk syg på grund af dine begrænsninger. Du har før kunne, lade som om, og fortælle dig selv: alt er okay, men det går ikke længere nu, dejlige menneske – smukke sjæl.

Det er 2020 nu og al energi på Moder Jord og i Universet ønsker, at du vil slippe og skinne – nu. Det er ønsket fra højeste sted, det er det, der er meningen med dit liv – muligheden og tiden er kommet nu med Quantum Clearing.

Du får en lydfil af sessionen til senere brug. Du får mange informationer og indsigter, så den er guld værd. Sessionen foregår som en live online session.

Jeg glæder mig så meget til, at hjælpe dig på denne måde – det er så transformerende og selvkærligt. Det MÅ du bare give dig selv.

Hvis du ønsker at booke en Quantum Clearing session, så er du velkommen til at sende en e-mail til: mail@nickolasmanos.dk. Du kan også ringe eller skrive en SMS til: 20192221 

Potentiale & Livsvej

– træd ind i din power

Du fornemmer et behov for et skifte – lysten til noget andet arbejdsmæssigt. Du fornemmer, at der er noget uforløst i forhold til dig og din livsvej. Du fornemmer, at du har brug for hjælp til næste skridt, så er en Potentiale & Livsvej session lige det, du har brug for.

”Jeg kan kun sige: Tusind, tusind tak for det. Jeg er virkelig blæst baglæns på den rigtig, rigtig gode måde.”

”Dygtig til det han gør ❤ Han får det bedste frem i mennesker.”

I den første del af Potentiale & Livsvej kigger jeg på, hvad der er dit unikke potentiale. Det er vigtigt for dig at kende det, og det er alfa omega for dig at udleve det. Det er netop hvad energien i 2020 ønsker for dig – at du udlever dit potentiale.

I den anden del af Potentiale & Livsvej kigger jeg på, hvad der er din livsvej, hvordan du udlever dit unikke potentiale. Så hvis du er klar til den forandring og villig til at komme i gang med dit nye liv – din sande livsvej, så er det nu, du skal booke en Potentiale & Livsvej session.

Du får:
– to timers live online session
– dit ypperste potentiale
– den bedste livsvej for dig
– mere kapacitet – bedre resultater
– større tillid og frihed

 9 dages healing
– det hele på lydfil

En sand EMPOWERMENT* session.

*Empowerment: at bemyndige eller sætte i stand til.
Det sætter mennesker i stand til at modvirke afmagt og afhængighed.
Formålet er det selvstændige, myndige og succesfulde menneske.

Hvis ikke du udlever dit potentiale og går den forkerte vej, så bliver du træt af livet, drænet og måske endda mentalt eller fysisk syge af det. Du har før kunne arbejde med noget, som ikke var det bedste for dig, men det går ikke længere nu, dejlige menneske – smukke sjæl. Det er ønsket fra højeste sted, at du tager den rigtige plads i livet og gør det, der er meningen, du skal – tiden er inde.

Du får en lydfil af sessionen til senere brug, og du får mange informationer og indsigter, så det er et must. Sessionen foregår som en live online session.

Hvis du har spørgsmål eller ønsker at booke en Potentiale & Livsvej session, så er du velkommen til at ringe eller skrive en SMS til: 20192221 eller sende en e-mail til: mail@nickolasmanos.dk

Golden Boost

– DIN model på DIN succes – personligt og professionelt

5 måneders forløb med klarsyns-coaching og undervisning, hvor du lærer at se, mestre og formidle dit potentiale – din livsvej

På Golden Boost vil du lærer:

Du vil finde ud af, hvad du er god til, og hvad du kan bruge det til. Du finder ud af, hvad formålet er med dit liv, og hvad der driver dig – personligt og professionelt.

Du vil lærer præcis det, der er nødvendigt for, at du kan se, mestre og formidle dit potentiale – din livsvej

Du får personlig og professionel udvikling, undervisning og sparring i præcis det, du har brug for, for at opnå personlig og professionel succes. Forløbet bliver designet 100% til dig.

ALLE sessioner er live, og du får efterfølgende ALLE sessioner tilsendt som lydfil.

Jeg er clairvoyant. Det bruger jeg selvfølgelig i sessionerne samt kognitiv samtale og undervisning i de metoder, som skal få dig videre, eller som du skal bruge i dit virke.

Det betyder også, at du hos mig får DIN model til DIN succes – jeg sælger dig ikke en fast model eller min model, for den vil altså ikke virke for dig.

”Nickolas’ undervisning er ind til benet, til kernen…
Han er tilstede i det, der skal gøres…
Nickolas’ nærvær og udstrakte hånd hjælper i den grad mig…”

”Det er fantastisk at have en lærermester, som jeg stoler på. En lysarbejder af fineste kaliber.”

Du kan læse mere om mig her

Vi skal arbejde sammen i 5 måneder, og vi mødes 9 x 90 minutter via Zoom – ALLE sessioner er live, og du får efterfølgende ALLE sessioner tilsendt som lydfil.

Jeg vil fortælle dig mere om forløbet i et forudgående interview med spørgsmål og vilkår, så vi finder ud af om det her, er det rigtige for dig.

Der er tre ting, som er absolut vigtige, når du skal tage stilling til, om det er mig, der skal være din coach:

tiltrækning, kærlighed og tillid

1. Føler du dig TILTRUKKET af forløbet og mig som coach?
2. Har du stor KÆRLIGHED til dig selv i forhold til, at gøre det, der er nødvendigt, for at skabe de forandringer, der skal til?
3. Har du TILLID til dig selv i forhold til at gennemføre og tillid til mig?

Hvis du kan sige ja til disse 3 spørgsmål, så kan du sige: ja med et stort: JA, som jeg kalder det, og så er det mig, der er DIN coach.
Du vil altså det her rigtig meget, uden helt at vide hvorfor, så er du det helt rigtige sted, og så kan du godt fortsætte.

Det er det, du skal bruge for at vælge coach og forløb, så får du præcis det, du har brug for.

Det er live online sessioner, så det er helt geografisk frit!

Alle sessioner bliver optaget og sendt til dig, så du kan høre dem igen og igen. Du vil også modtage pdf handouts med korte og præcise beskrivelser af de metoder, du lærer, hvor det er relevant.

Har du spørgsmål, eller ønsker du at komme i gang nu, så er du altid velkommen til atringe eller skrive en SMS til: 20192221
eller sende en e-mail til: mail@nickolasmanos.dk

Du kan læse mere om mig her

Se priser her